Zero Waste

Zero Waste je termín či myšlenkový směr, který označuje minimalizaci vzniku odpadů. Spíše než termín je Zero Waste chápán jako životní styl s minimální produkcí odpadů. Zero Waste se proto také přezdívá jako Život bez odpadu či bezodpadový život.

Zero Waste kromě minimalizace vzniku odpadů podporuje opětovné využívání zdrojů, třídění odpadů a v neposlední řadě spalování opadů pro energetické využití. Světově známou propagátorkou Zero Waste života je Bea Johnson.

Více se o tématu Zero Waste dočtete v článcích Význam upcyklace v cirkulární ekonomice a její propojení s teorií Zero Waste a Teorie Zero Waste proti plýtvání se zdroji. Podívejte se také na další články související se Zero Waste.