Teorie Zero Waste proti plýtvání se zdroji

Zdroj: pixabay.com
Zdroj: pixabay.com

Teorie Zero Waste je v obecné rovině myšlenkovým směrem i životní filosofií, která podporuje obnovu a využitelnost zdrojů. Cílem teorie Zero Waste je zamezit plýtvání se zdroji. Produkty po skončení svého životního cyklu by proto neměly končit na skládkách a ve spalovnách. U produktů po skončení své doby životnosti by mělo dojít k redesignu a hledání nové užitné hodnoty.

Zerou Waste zároveň představuje ekonomickou alternativu pro, ať už průmyslovou výrobu nebo společenské systémy na úrovni států a ekonomických regionů, které jsou závislé na neustálém doplňování zdrojů.

Ekonomické zdroje nejsou neomezené

Základním pojetím ekonomie je efektivní hospodaření se svěřenými zdroji, mezi které patří půda, práce a kapitál. Práce zastoupená pracovní silou – zaměstnanci je závislá na sociografickém vývoji dané společnosti a z dlouhodobého hlediska je obnovitelným zdrojem. Kapitál pro změnu představuje soubor hmotných statků a financí, kterými disponují fyzické osoby či právní subjekty.

Z pohledu Zero Waste se proto pozornost nejvíce soustřeďuje na efektivní využívání přírodních zdrojů, které se vyskytují v neomezeném (sluneční energie) i omezeném množství (nerostné suroviny).

Z dlouhodobého hlediska je využívání přírodního bohatství ekonomicky i sociálně neudržitelné. Přírodní zdroje nelze donekonečna ekonomicky využívat, těžit nerostná bohatství, vyrábět produkty, spotřebovávat je a v konečné fázi přeměňovat na odpad.

Zero Waste v praxi

Teorie Zero Waste je filosofickým směrem, který vede k etickému, hospodárnému a efektivnímu využívání zdrojů s cílem dosáhnout či napodobit přírodní cykly, ve kterých vyřazené materiály slouží jako zdroj pro další využití.

Za tímto účelem stojí dlouhá cesta, na jejímž začátku je racionální návrh výrobku včetně řešení, jak produktové materiály využít po skončení životnosti. Součástí toho je eliminace odpadů a toxických látek, jejichž skládkování by ohrozilo životní prostředí a zmíněné přírodní zdroje.

Mezi praktické příklady Zero Waste například patří nakupování potravin do vlastních obalů, o kterém jsme psali v článku Šetrné nakupování potravin bez obalů.

Propojení státního i soukromého sektoru

Pro aplikování k přírodě šetrného hospodaření jsou nutné jak legislativní úpravy ze stran států, tak samotná změna přístupu výrobních společností při navrhování svých produktů. Neméně důležitým faktorem je zároveň ústup společnosti od ryze konzumního způsobu života.

Důležitou roli v teorii Zero Waste zastupují také firmy zabývající se likvidací opadů, které materiál rozebírají, separují a recyklují.

A proč jsme nastínili základy Zero Waste? Protože upcyklace je jednou z forem, jak efektivně využívat produkty i po skončení jejich životního cyklu.

 

Reklama

1 KOMENTÁŘ

KOMENTOVAT

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..