Recyklace

Recyklace představuje proces opětovného využití odpadu. Princip recyklace spočívá v cyklickém využití druhotných surovin a jejich uvedení zpět do výrobního procesu. S recyklací úzce souvisí třídění a sběr odpadu. K běžně recyklovaným materiálům patří sklo, papír, plast, eletroodpad a také stavební suť.

Hlavním přínosem recyklace materiálů je snížení produkce nových surovin a snížení množství odpadu ukládaného na skládku. Recyklace úzce souvisí s tématem upcyklace a cirkulární ekonomiky. Přečtěte si, proč se cirkulární ekonomika neobejde bez upcyklace a recyklace.

Podívejte se na články o recyklaci.