Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika neboli také oběhové hospodářství představuje ekonomický model trvale udržitelné výroby. Cirkulární ekonomiky se zabývá možnostmi, jak zvýšit efektivitu produkce. Klíčovými faktory jsou snižování energetických ztrát či odstraňování negativních externalit, které mají dopad na životní prostředí.

Jedním z hlavních principů cirkulární ekonomiky je minimalizace vzniku odpadů jak ze samotné výroby, tak i z produktů po skončení jejich životnosti. A právě s tímto aspektem souvisí také upcyklace a recyklace.

Více informací se dozvíte v článku Proč se cirkulární ekonomika neobejde bez upcyklace a recyklace.