Minimalismus

Minimalismus v pojetí životního stylu vystupuje proti konzumní společnosti, proti hromadění nepotřebných věcí a proti impulzivnímu nakupování pro potěchu. Principy minimalismu kladou důraz na důkladné zvážení nákupu věcí, upřednostňují kvalitu před kvantitou. Filosofie minimalismu bere  ohled na koncept trvale udržitelné výroby i zachování čistého životního prostředí. Téma zároveň úzce souvisí s teorií Zero Waste.

Světově známou propagátorkou minimalismu je japonská spisovatelka Marie Kondo, která napsala několik populárně naučných knih o třídění a uspořádání věcí. Cestu k minimalismu přibližuje článek Nakupovala zbytečnosti. Změnila svůj život a vydala se cestou minimalismu.